Hakulaari.fi –palvelun käyttöehdot

Hakulaari.fi –verkkopalvelun tuottaa, omistaa, hallinnoi ja ylläpitää Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry.

 

Hakulaari.fi –palveluun liittyminen ja sen käyttö on maksutonta. Järjestöt vastaavat itse omien tietojensa viemisestä ja päivittämisestä palvelussa. Kaikki palveluun syötetyt tiedot ovat julkisia.

Tekijänoikeudet

Kaikki Hakulaari.fi –palvelun tekijänoikeudet ovat Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:llä.

Omien tietojen päivittäminen

Hakulaari-fi –palveluun liittyvien järjestöjen tulee pitää omat tietonsa ajan tasalla. Päivittäminen tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa. Omien tietojen päivittämisen laiminlyömisen seurauksena Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry pidättää oikeuden poistaa kyseisen järjestön palvelusta.

Järjestön yhteyshenkilön nimen on oltava aina Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n tiedossa. Järjestöt sitoutuvat pitämään yhteyshenkilön yhteystiedot ajantasaisina.

Tunnisteet ja tietoturva

Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön.

Asiakas- ja henkilötietojen käyttäminen

Hakulaari.fi –palveluun ei kerätä asiakas- eikä henkilötietoja. Tiedot ovat työntekijöiden työyhteystietoja. Palvelussa mukana olevat järjestöt kerätään erilliseen järjestörekisteriin.

Järjestörekisteriä ja muuta sivulta saatavaa tietoa voidaan käyttää palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustoimintaan sekä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n tuotteista ja palveluista tiedottamiseen.

Huolto, korjaukset ja muutokset palvelussa

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan normaalin työajan puitteissa ja niin pian kuin mahdollista. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:llä on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa palvelun toteuttamistapaa ja palvelun ominaisuuksia. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:llä on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä.

Palvelun käytön keskeyttäminen

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:llä on oikeus keskeyttää palvelun toimittaminen tai liikenne verkossaan, milloin se on tarpeen palvelun teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai verkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi.

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:llä on oikeus keskeyttää ja estää palvelun käyttö, jos palvelun käyttäjä ei noudata näitä sopimusehtoja. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:llä on oikeus poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry perustellusti toteaa loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräystä.

Vastuu virheistä ja vahingonkorvausvastuu

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry ei vastaa palvelun loppukäyttäjille aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry ei vastaa järjestöjen palvelujen sisällöstä eikä toimivuudesta.

Muutokset käyttöehtoihin

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta, mutta ilmoitettava olennaisista muutoksista järjestöille ennen muutosten voimaantuloa.