Tukihenkilötoiminta mielenterveys- ja päihdeomaisille sekä läheisille

Palveluntarjoajan nimi

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry

Kuvaus

Tukihenkilöitä mielenterveysomaisille ja läheisille: lapsille, vanhemmille, puolisoille ja sisaruksille jne.
Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka ovat saaneet siihen koulutuksen. He eivät ole ammattiauttajia, vaan tavallisia, empaattisia ja luotettavia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet vapaaehtoistoiminnasta.

Hakeminen p. 044 793 0583 tai omtls@vsfinfami.fi
Alle 18-vuotiaalle tukihenkilöä haettaessa ota yhteys työntekijäämme. Toivomme, että tukisuhteen solmimistapaamiseen tulee jokin yhteistyötaho esim. sos.toimsesta, vanhemman hoitajalta taholta tai koulun kuraattori.
18 vuotta täyttänyt ota yhteys työntekijäämme.

Sisältö ja kesto
Tuettava ja tukihenkilö päättävät yhdessä omaistyöntekijän kanssa tukisuhteen sisällöstä ja kestosta (yleensä 2 vuotta). Tapaamiset voivat olla esim. kävelyretkiä, kahvilla käyntiä tai liikuntaa.

Tukihenkilötoiminta on maksutonta, ainoastaan tuettava maksaa esim. elokuvalipun itse.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.