Tukihenkilötoiminta

Palveluntarjoajan nimi

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry

Kuvaus

Tukihenkilöitä mielenterveysomaisille ja läheisille: lapsille, vanhemmille, puolisoille ja sisaruksille jne.
Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia aikuisia, jotka ovat saaneet siihen koulutuksen. He eivät ole ammattiauttajia, vaan tavallisia, empaattisia ja luotettavia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet vapaaehtoistoiminnasta.

Hakeminen
Lapsen hakemus tehdään lähettävän tahon kautta esim. vanhemman hoitotahon tai koulun työntekijän kautta.
18 vuotta täyttynyt voi hakea suoraan itse lomakkeella tukihenkilöä.
http://vsfinfami.fi/images/Tukihenkil%C3%B6hakemus_lapselle_ja_nuorelle_2016.pdf

Sisältö ja kesto
Tuettava ja tukihenkilö päättävät yhdessä omaistyöntekijän kanssa tukisuhteen sisällöstä ja kestosta (yleensä 2 vuotta). Tapaamiset voivat olla esim. kävelyretkiä, kahvilla käyntiä tai liikuntaa.

Tukihenkilötoiminta on maksutonta, ainoastaan tuettava maksaa esim. elokuvalipun itse.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.