SPR Nuorten turvatalo

Palveluntarjoajan nimi

Suomen Punainen Risti

Kuvaus

KRIISIAPU
Nuorten turvatalo auttaa nuorta ja hänen perhettään toimimaan arjessa lisäten näin perheen hyvinvointia. Tavoitteemme on palvella kriisitilanteessa nopeasti ja joustavasti, ilman lähetettä. Palvelumme perustuvat vapaaehtoiseen asiakkuuteen.
Työskentelemme intensiivisesti yksilö-, perhe- ja verkostotyön keinoin.

Turvatalo tarjoaa myös lyhytaikaista kriisimajoitusta; samanaikaisesti voimme majoittaa viisi nuorta. Yläikäraja on 19 vuotta. Sovimme turvataloon tulleen nuoren oman huoltajan kanssa nuoren asiakkuudesta ja elämäntilanteen selvittelystä sekä yhteistyöstä perheen kanssa.

PERHEHUONEEN KESKUSTELUAPU
Nuorten turvatalon perhehuone tarjoaa nuorelle, hänen vanhemmilleen ja
muille perheenjäsenilleen keskusteluapua. Palvelua voivat käyttää muutkin kuin kriisimajoituksen asiakkaat.

Tavoitteena on auttaa nuorta jäsentämään elämäänsä ja löytämään keinoja ratkaista kriisit. Asiakkuudet voivat liittyä nuoren kasvuun, vanhemmuuteen, ihmissuhteisiin tai ristiriitatilanteisiin.

Työskentely on joustavaa ja yksilöllistä. Selvitämme nuoren ja hänen perheensä kanssa, millaisia muita palveluja he mahdollisesti tarvitsevat ja ohjaamme heidät niiden piiriin. Joissakin tilanteissa riittää yksi tapaaminen, toisissa työskennellään prosessiluonteisesti pidempään. Teemme myös verkostotyötä, johon osallistuu perheen kanssa työskenteleviä muita tahoja.

NÄPISTYSPUHUTTELUT
Nuorten turvatalo puhuttelee sosiaalitoimen valtuuttamana ja yhteistyössä poliisin kanssa turkulaiset alle 15-vuotiaat nuoret, jotka ovat jääneet kiinni myymälävarkaudesta. Varhaisella ja nopealla puuttumisella pyritään ehkäisemään näpistyskierre. Nuoren huoltaja on mukana turvatalon puhuttelussa. Kartoitamme puhuttelun yhteydessä myös nuoren ja hänen perheensä kokonaistilanteen.

NETTIAUTTAMINEN
Nuorten turvatalot auttavat nuoria myös netissä. Tukihenkilöt päivystävät Tukinetin ryhmissä kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin klo 18-20 vaihtuvin teemoin. Lisäksi jokaisen kuun viimeisenä perjantaina on ”nettiyö” klo 20-23. Nuoret voivat osallistua keskusteluun nimimerkillä. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Nuorten turvatalojen nettiauttamisesta vastaa koulutettu joukko vapaaehtoisia ja
työntekijöitä.

LÄHEISNEUVONPITO
Läheisneuvonpidolla etsitään ratkaisuja lapsia ja nuoria koskeviin huoliin.
Neuvonpidossa lapsen perhe ja läheiset kokoontuvat keskustelemaan
ja suunnittelemaan lapsen kasvun turvaamista yhdessä viranomaisten
kanssa. Tavoitteena on saada aikaan konkreettinen suunnitelma lapsen/
nuoren auttamiseksi.

Prosessia ohjaa ja koordinoi perheen tilanteeseen nähden puolueeton
koollekutsuja, Turussa Nuorten turvatalo.

Yhteyshenkilöt

Marina Stubb

Sähköpostiosoite : marina.stubb@punainenristi.fi
Puhelinnumero : 0401870664
Kotisivu : https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta

SPR Nuorten Turvatalo, Turku

Yliopistonkatu 24 A 15, V krs.
20100 Turku
Varsinais-Suomen maakunta