Nuorille apua netissä: Sekasin-chat

Palveluntarjoajan nimi

SPR Nuorten turvatalo, Turku

Kuvaus

SEKASIN-CHAT NUORILLE
Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 10-29 -vuotiaille. Sekasin-chatissä voi keskustella mieltä askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Chatissa päivystävät järjestöjen ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset. https://sekasin247.fi

MUUT PALVELUT:

KRIISIAPU NUORILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN
Nuorten turvatalo tukee ja auttaa nuorta sekä hänen perhettään toimimaan arjessa lisäten näin perheen hyvinvointia. Tavoitteemme on palvella kriisitilanteessa nopeasti ja joustavasti, ilman lähetettä. Palvelumme perustuvat vapaaehtoiseen asiakkuuteen.
Työskentelemme intensiivisesti yksilö-, perhe- ja verkostotyön keinoin.
Turvatalo tarjoaa myös lyhytkertoista kriisimajoitusta; samanaikaisesti voimme majoittaa viisi nuorta. Yläikäraja on pääsääntöisesti 20 vuotta. Sovimme turvataloon tulleen nuoren oman huoltajan kanssa nuoren asiakkuudesta ja elämäntilanteen selvittelystä sekä yhteistyöstä yhdessä perheen kanssa.
KESKUSTELUAPU NUORILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN
Nuorten turvatalo tarjoaa nuorelle, hänen vanhemmilleen ja
muille perheenjäsenilleen keskusteluapua. Palvelua voivat käyttää muutkin kuin kriisimajoituksen asiakkaat.
Tavoitteena on auttaa nuorta jäsentämään elämäänsä ja löytämään keinoja ratkaista kriisit. Asiakkuudet voivat liittyä nuoren kasvuun, vanhemmuuteen, ihmissuhteisiin tai erilaisiin ristiriitatilanteisiin.
Työskentely on joustavaa ja yksilöllistä. Selvitämme nuoren ja hänen perheensä kanssa, millaisia muita palveluja he mahdollisesti tarvitsevat ja ohjaamme heidät niiden piiriin. Joissakin tilanteissa riittää yksi tapaaminen, toisissa työskennellään prosessiluonteisesti pidempään. Teemme myös verkostotyötä, johon osallistuu perheen kanssa työskenteleviä muita tahoja.
NÄPISTYSKESKUSTELUT
Nuorten turvatalo puhuttelee sosiaalitoimen valtuuttamana ja yhteistyössä poliisin kanssa turkulaiset alle 15-vuotiaat nuoret, jotka ovat jääneet kiinni myymälävarkaudesta. Varhaisella ja nopealla puuttumisella pyritään ehkäisemään näpistyskierre. Nuoren huoltaja on mukana turvatalon puhuttelussa. Kartoitamme puhuttelun yhteydessä myös nuoren ja hänen perheensä kokonaistilanteen.
SEKASIN-CHAT NUORILLE
Toimimme myös päivystäjinä Sekasin-chatissa:
https://sekasin247.fi
Nuorten turvatalojen nettiauttamisesta vastaa koulutettu joukko vapaaehtoisia ja
työntekijöitä.
LÄHEISNEUVONPITO
Läheisneuvonpidolla etsitään ratkaisuja lapsia ja nuoria koskeviin huoliin.
Neuvonpidossa lapsen perhe ja läheiset kokoontuvat keskustelemaan
ja suunnittelemaan lapsen kasvun turvaamista yhdessä viranomaisten
kanssa. Tavoitteena on saada aikaan konkreettinen suunnitelma lapsen/
nuoren auttamiseksi.
Prosessia ohjaa ja koordinoi perheen tilanteeseen nähden puolueeton
koollekutsuja, Turussa Nuorten turvatalo.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.