Tukiperhetoiminta, SOS-Lapsikylä Kaarina

Palveluntarjoajan nimi

SOS-Lapsikylä Kaarina

Kuvaus

Tukiperheeksi voi ryhtyä melkein kuka tahansa. Voit toimia tukiperheenä yksin tai puolison kanssa, ja sinulla voi olla omia lapsia tai ei lapsia ollenkaan. Tärkeintä on, että elämäntilanteesi on vakaalla pohjalla ja olet valmis sitoutumaan tukiperhevanhemmuuteen.
Jos sinulla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus, voit ryhtyä myös ammatilliseksi tukiperheeksi. Ammatilliset tukiperheet on tarkoitettu erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville lapsille.

SOS-Lapsikylän antama tuki tukiperheelle:

Tukisuhteen valmistelu (lapsen valinta ja esittely tukiperheelle, tukiperheen esittely lapselle ja hänen vanhemmilleen, tutustuminen, sopimuksen tekeminen, yhteydenpito sosiaalitoimeen)
SOS-Lapsikylän tukityöntekijöiden konsultaatiotuki ja säännöllinen yhteydenpito tukisuhteen ajan
Korvaukset: hoitopalkkio ja kulukorvaus
Mahdollisuus osallistua SOS-Lapsikylän ja erilaisten yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin, retkiin, tapahtumiin, leireihin

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.