Icehearts kasvun tukena

Palveluntarjoajan nimi

Icehearts Turku

Kuvaus

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle asti.Icehearts-kasvattaja sitoutuu lapsen kanssa toimimiseen 12 vuoden ajan. Icehearts-filosofia tukee lapsen kasvua itseensä luottavaksi ja toiset huomioonottavaksi joukkueen jäseneksi. Toimintamalli perustuu arvomaailmaan, joka antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden.

Luotettavat ja ammattitaitoiset Icehearts-kasvattajat ja -ohjaajat ovat mukana lasten elämässä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Työkalunaan kasvattaja käyttää joukkueurheilua.

Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden. Icehearts-kasvattaja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja opetustoimen kanssa lapsen hyväksi.

Mukaan Icehearts-toimintaan voi päästä koko 12-vuotisen matkan varrella joko sosiaalihuollon tai koulun opettajien kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä Icehearts Turkuun.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.