KOTA-kerho – ryhmätoimintaa yksinäisille 5.-luokkalaisille

Palveluntarjoajan nimi

KOTA ry

Kuvaus

KOTA-kerho on osa KOTA ry:n hanketta (2018-2021), jossa vahvistetaan yksinäisten 5.-luokkalaisten sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja toimijuutta sekä lisätään sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia. STEA:n rahoittamaa hanketta toteutetaan yhdessä Turun ja Raision kaupunkien kanssa.
Hankkeessa toteutetaan vuosittain neljä kerran viikossa kokoontuvaa 10 – 12 oppilaan pienryhmää. Ryhmässä panostetaan turvallisen toimintatavan luomiseen, tehdään retkiä lähiluontoon ja vahvistetaan toimijuutta seikkailukasvatuksellisen toiminnan ja sopivien haasteiden ja onnistumisen kokemuksien kautta.

Yhteyshenkilöt

Elina Heikkilä

Sähköpostiosoite : elina.heikkila@kota.fi
Puhelinnumero : 040 533 8098
Kotisivu : http://www.kota.fi/