Veturointi-toiminta, Lastensuojelun kokemusasiantuntijat nuorten tukena ja tsemppareina.

Palveluntarjoajan nimi

Auta Lasta ry

Kuvaus

Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat Veturit toimivat nuorten (15-23 v.) sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä.

Veturointi-toiminta koostuu yksilöllisestä tuesta, ryhmämuotoisesta toiminnasta, tapahtumista, koulutuksista ja valmennuksista sekä monitasoisesta vaikuttamistyöstä.

www.veturointi.fi

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.