Oma Koutsi

Palveluntarjoajan nimi

Turun Kaupunkilähetys ry

Kuvaus

Vapaaehtoisen koutsin tukea työelämään siirtymiseen ja opintojen loppuun saattamiseen.

Kohderyhmä: Föli-alueella asuvat 17-29-vuotiaat nuoret aikuiset.

- Yksilöllistä valmennusta opiskelu- ja työelämäteemoihin
- Jokainen nuori saa työntekijän lisäksi ikioman vapaaehtoisen koutsin, jolla on aikaa
- Tuki on yksilöllistä, jalkautuvaa ja käytännönläheistä tavoitteiden eteenpäin viemistä
- Toimitaan nuoren arjessa, ei toimistotapaamisia virka-aikana
- Asetetaan tulevaisuudelle tavoitteita, tehdään aikatauluja, kysellään perään
- Haetaan yhdessä töitä/opiskelupaikkaa
- Harjoitellaan opiskelu- ja työelämätaitoja, arjenhallintaa sekä sosiaalisia taitoja
- Tsempataan ja kannustetaan muutokseen, nostetaan esiin nuoren osaamista

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.