Vauvatyön avopalvelu Vuorovaikutuskylpy

Palveluntarjoajan nimi

Turun ensi- ja turvakoti ry

Kuvaus

Vuorovaikutuskylpy tarjoaa pienen lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhdetta vahvistavaa terapeuttista työskentelyä, joka räätälöidään aina perheen tarpeiden mukaan. Kohderyhmänä ovat perheet, joissa lapsi on pääsääntöisesti 0-3 vuoden ikäinen. Tapaamiset voivat tarvittaessa käynnistyä jo vauvan odotusaikana. Perhe tarvitsee asiakkuuteen maksusitoumuksen oman kunnan sosiaalitoimelta tai terveystoimelta.

Vuorovaikutuksen pulmien taustalla voi olla vanhemman psyykkistä huonovointisuutta, vanhemman ylikuormittumista (mm. yksinhuoltajuus, puutteelliset tukiverkostot ja vauvan vaikeahoitoisuus) tai vanhemman voimakasta epävarmuuden / avuttomuuden tunnetta vanhemmuuteen ja vauvan hoitamiseen liittyen.

Yhteistyö perheen kanssa käynnistyy tutustumis- ja arviointijaksolla. Jakson tavoitteena on tutustua perheen tilanteeseen ja tarpeisiin sekä löytää yhteiset tavoitteet työskentelylle. Yhteistyön kestosta sovitaan yhdessä perheen ja lähettävän tahon kanssa. Terapeuttisessa työskentelyssä hyödynnetään myös toiminnallisia menetelmiä ja videotyöskentelyä.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.