Kehittämishanke nuorten aikuisten (18-25v) arjen hallinnan ja työelämätaitojen vahvistamiseen vuosille 2015–2018

Palveluntarjoajan nimi

KOTA-lasten ja nuorten hyvinvointi ry

Kuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 18-25 -vuotiaat nuoret aikuiset.

Hankkeessa työmuotona on tavoitteellinen ja määräaikainen ryhmäprosessi, joka tukee nuorten osallisuutta ja toimijuutta sekä vahvistaa työelämätaitoja ja arjen hallintaa.

Toiminta on matalankynnyksen toimintaa.

Hankkeen tavoitteena on myös luoda toimivia yhteistyön ja asiakasohjauksen käytäntöjä yhteistyössä kuntien ammattilaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa on Turku, Kaarina ja Raisio.

Hanketta rahoittaa STEA.

Yhteyshenkilöt

Johanna Beilinson

Sähköpostiosoite : johanna.beilinson@kota.fi
Puhelinnumero : +358 040 848 1675