Avopalvelut - Perhekuntoutuskeskus Lauste

Palveluntarjoajan nimi

Perhekuntoutuskeskus Lauste

Kuvaus

Palvelut nuorille :
Jälkihuollon ohjaus
Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tarjoamme nuorelle intensiivistä tukea arkeen, voimme tavata nuorta useita kertoja viikossa tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisin. Menemme sinne, missä nuori on. Nuorella on mahdollisuus tavoittaa Lausteen työntekijä ympärivuorokauden. Tavoitteena voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukeminen, rahankäytön harjoittelu, arjen askareiden yhdessä opettelu, virastoissa asiointi. Toiminnallisten tapaamisten kautta nuorelle voidaan etsiä uutta tekemistä vapaa-aikaan.

Työskentelemme tiiviisti nuoren verkoston kanssa. Käytämme työskentelyssä mm. neuropsykiatrista valmennusta.

Käytössämme on myös tukiasuntoja nuorten vuokrattavissa, joissa itsenäistä elämää saa harjoitella työntekijän ohjauksessa.

Palvelut perheille:
Intensiivinen kotona tapahtuva perhetilanteen arviointi
Ennaltaehkäisevä kotiin tehtävä perhekuntoutus
Perheen jälleenyhdistämiseen liittyvä arviointi ja kuntoutus

Keskeistä toiminnassamme on perheen arjessa lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen havainnointi ja tukeminen. Työskentelemme ensisijaisesti koko perheen kanssa perheen luonnollisessa ympäristössä. Toiminta sisältää aina yksilötyöskentelyä vanhemman ja lapsen kanssa. Perheen vuorovaikutusta tuetaan ja tehdään lapsi näkyväksi vanhemmalle erilaisin yksilöllisin menetelmin, kuten Lapset puheeksi -menetelmä, videoavusteinen perhetyö, MIM-kuvaukset, toiminnalliset menetelmät, eläinavusteinen toiminta.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.