Nuorten pitkäkestoinen ryhmätoiminta

Palveluntarjoajan nimi

KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry

Kuvaus

Ryhmätoiminta on tarkoitettu tuen tarpeessa oleville 10–16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Pitkäkestoinen, säännöllinen pienryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä kunnan asiantuntijoiden kanssa. Lapset ja nuoret ohjautuvat ryhmään lastensuojelun avohuollon tai oppilashuollon kautta.

Pitkäkestoinen ryhmätoiminta tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on tukea lapsen voimavaroja ja sosiaalisia taitoja, vahvistaa osallisuutta ja tarjota mielekästä tekemistä sekä pysyviä aikuiskontakteja vapaa-ajalle.

Yhteyshenkilöt

Elina Heikkilä

Sähköpostiosoite : elina.heikkila@kota.fi
Puhelinnumero : 040 533 8098
Kotisivu : http://www.kota.fi/