Leirikoulu ja koululaisten toimintapäivä

Palveluntarjoajan nimi

KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry

Kuvaus

Leirikouluissa ja koulujen toimintapäivissä hyödynnetään seikkailukasvatuksen elämyksellisiä ja ryhmäaloitteisia menetelmiä. Toiminta voi sisältää luonto- ja erätoimintaa, kiipeily- ja köysitoimintaa, kädentaitotehtäviä, melontaa ja vesitoimintaa sekä muuta ryhmätoimintaa.

Leirikoulujen tavoitteena on lisätä oppilaiden sosiaalisia taitoja ja kehittää luokan työskentelyilmapiiriä, tukea opettajan tekemää opetus- ja kasvatustyötä sekä käyttää uusia ympäristöjä oppimisen tueksi.

Leirikoulut toteutetaan luokan valitsemassa leiripaikassa ja toimintapäivät kurssi- ja leirikeskuksissa tai koulun lähiympäristössä.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.