MLL:n Työnohjauspalvelut

Palveluntarjoajan nimi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry

Kuvaus

Työnohjausta tarjotaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä
järjestöjen työntekijöille. Työnohjaajat ovat koulutettuja ja noudattavat Suomen työnohjaajat ry:n eettisiä periaatteita ja suosituksia.

Työnohjaus ja prosessikonsultaatio ovat maksullisia palveluita.

Yhteyshenkilöt

Juhani Rantanen

Sähköpostiosoite : juhani.rantanen@mll.fi
Puhelinnumero : 040 549 6012
Kotisivu : http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/

Perhetalo Heideken

Sepänkatu 3
20700 Turku
Varsinais-Suomi