MLL:n Perhekahvilat ja avoimet kohtaamispaikat Varsinais-Suomessa

Palveluntarjoajan nimi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry

Kuvaus

MLL:n Varsinais-Suomen piirin ja paikallisyhdistysten järjestämää toimintaa lapsiperheille kutsutaan perhetoiminnaksi.

Toiminta muotoutuu paikallisten tarpeiden ja osaamisen sekä yhdistyksen voimavarojen mukaan ja perustuu MLL:n yhteisiin valtakunnallisiin toimintalähtökohtiin ja malleihin. Paikallisyhdistykset järjestävät perheille ja nuorille avoimia kohtaamispaikkoja, vertaisryhmiä, kerhoja sekä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia useimmiten vapaaehtoisvoimin. MLL:n perhetoiminta tarjoaa perheille mahdollisuuden yhteiselle tekemiselle ja vaikuttamiselle.

MLL:n perhetoiminta on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, joka korostaa vahvan ja vastuullisen vanhemmuuden ja yhteisvastuun merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa. Se tukee aktiivista kansalaisuutta tarjoamalla väylän osallistua ja vaikuttaa oman alueensa asioihin ja palveluihin.

Kunnille perhekeskus on palvelumalli, joka kokoaa yhteen kuntien lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät ja
ongelmia ehkäisevät varhaisen tuen palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat.Toimintaa toteuttavat MLL:n paikallisyhdistykset ja niiden vapaaehtoiset sekä MLL:n piirijärjestöt.

Vapaaehtoistoiminnan ja kuntayhteistyön tukena voi toimia MLL:n ohjaaja, joka auttaa yhdistyksiä uusien työmuotojen aloittamisessa, vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja koulutuksessa sekä vapaaehtoistyön integroitumisessa kunnan palveluihin.

MLL:n ehkäiseviä toimintoja ovat mm. perhekahvilat, vertaisryhmät, harrastuskerhot, tapahtumat ja tempaukset,
isä-lapsitoiminta ja kylämummi- ja -vaaritoiminta.

Varsinais-Suomessa on monta avointa kohtaamispaikkaa ja perhekahvilaa, joiden yhteystiedot löytyvät piirin kotisivuilta.
https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/perheille/avoimet-kohtaamispaikat/

Yhteyshenkilöt

Johanna Franska

Sähköpostiosoite : johanna.franska@mll.fi
Puhelinnumero : 040 551 9637
Kotisivu : http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/

Katja Rippstein

Sähköpostiosoite : katja.rippstein@mll.fi
Puhelinnumero : 045 132 6736
Kotisivu : http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Perhetalo Heideken

Sepänkatu 3
20700 Turku
Varsinais-Suomi