Perhehoito - Pelastakaa Lapset

Palveluntarjoajan nimi

Pelastakaa Lapset, Turun toimipiste

Kuvaus

Lastensuojelun perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella sijaiskodissa silloin, kun puutteet lapsen huolenpidossa, kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Lastensuojelun perhehoidon tavoitteena on edistää lapsen perusturvallisuutta ja sosiaalista kehitystä, sekä antaa lapselle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoidosta on vuoden 2012 alusta tullut ensisijainen sijoitusmuoto lapsen sijaishuollossa.

Pelastakaa Lapset ry voi hoitaa lapsen perhesijoituksen ja sen jälkeisen perhehoidon tukemisen kunnan toimeksiannosta. Pelastakaa Lapset ry on toiminut perhehoidon erityisosaajana jo 90 vuotta ja sen tuen piirissä on vuosittain noin 350 perhehoidossa elävää lasta tai nuorta ja yli 200 sijaisperhettä. Perhehoidon lähtökohtanamme on lapsen kasvun ja kehityksen turvaaminen kodinomaisessa, turvallisessa kasvuympäristössä perheessä.
Perhehoidon palveluihimme kuuluvat perheiden valmennus, lapsen sijoitus sijaisperheeseen ja perhehoidon aikana annettava tuki ja täydennyskoulutus. Voimme myös valmentaa perheitä kunnille, eli kunta ostaa valmennuksen meiltä ja perheet siirtyvät valmennuksen jälkeen kuntien sijaisperheiksi.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.