Adoptioneuvonta - Pelastakaa Lapset

Palveluntarjoajan nimi

Pelastakaa Lapset, Turun toimipiste

Kuvaus

Pelastakaa Lasten adoptiotoiminnan kautta saa vuosittain kodin noin 30 kotimaasta ja noin 100 ulkomailta adoptoitua lasta. Sekä kotimainen että kansainvälinen adoptio alkaa adoptioneuvonnalla. Adoptioneuvonnan tarkoituksena on auttaa lasta ja valvoa hänen etuaan, auttaa ja tukea luovutusta harkitsevien biologisten vanhempien päätöksentekoa keskustelemalla eri vaihtoehdoista, selvittää hakijoiden edellytyksiä ja valmiuksia adoptiovanhemmiksi ja auttaa tarvittaessa eri osapuolia myös adoption vahvistamisen jälkeen. Adoptioneuvonnassa toimijoina ovat sekä Pelastakaa Lapset että kunnat.
Kotimaisissa adoptioissa työskennellään sekä lapsen, lapsensa luovuttavien ja lasta toivovien perheiden kanssa. Adoptiossa tärkeää on huolehtia lapsen edusta ja löytää lapselle pysyvä ja turvallinen koti. Kansainvälisen adoption tarkoituksena on edistää lapsen etua. Se on vaihtoehto silloin, kun lapselle ei löydy vanhempia hänen kotimaassaan. Adoptiolla luodaan purkamaton suhde lapsen ja vanhemman välille. Adoptiolapsella on perheessä sama oikeudellinen asema kuin biologisella lapsella.
Adoptiolapsella, lapsensa adoptioon luovuttaneella vanhemmalla, lapsen huoltajalla sekä adoptiolapsen jälkeläisillä on mahdollisuus hakeutua adoption jälkipalveluun. Adoption eri osapuolet voivat haluta tietoa mm. toisistaan, juuristaan, sisaruksistaan, geneettisestä perimästään ja luovuttamiseen johtaneista syistä.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.