Tukiperhetoiminta - Pelastakaa Lapset

Palveluntarjoajan nimi

Pelastakaa Lapset, Turun toimipiste

Kuvaus

Tukiperhetoiminta auttaa lapsiperheitä selviytymään paremmin silloin, kun vanhempien omat voimavarat ovat heikentyneet. Se tukee lasta ja hänen perheensä jaksamista. Kokemuksemme mukaan tukiperhetoiminta pystyy vastaamaan tehokkaasti lapsiperheiden varhaisen tuen tarpeeseen. Tukiperheitä tarvitsemme erilaissa elämäntilanteissa eläville lapsille, sen vuoksi tarvitsemme erityyppisiä tukiperheitä. Tukiperheet ovat tavallisia vapaaehtoisia perheitä, joilla on aikaa, tilaa ja lämpöä lapselle yhtenä, kahtena viikonloppuna kuukaudessa. Perheellä voi olla omia lapsia, mutta myös lapseton tai mummolan kaltainen perhe on hyvä tukiperhe silloin, kun lapsen omat isovanhemmat eivät ole läsnä lapsen elämässä.
Tukiperheessä käyvät lapset asuvat omassa kodissaan, mutta perheen jaksamista heikentävien tilanteiden myötä perheet tarvitsevat tukiperhettä. Vaikean tilanteen perheessä voi aiheuttaa esimerkiksi yksinhuoltajuus, vaikea sairaus tai perheen heikko sosiaalinen tukiverkosto. Lapset käyvät tukiperheissä keskimäärin yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tukiperheille maksetaan lapsen hoidosta kulukorvausta.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.