Erityinen huolenpito - Perhekuntoutuskeskus Lauste

Palveluntarjoajan nimi

Perhekuntoutuskeskus Lauste

Kuvaus

Kun lapsi vaarantaa vakavasti oman terveytensä, kehityksensä tai henkensä, tarvitaan erityistä huolenpitoa. Erityisen huolenpidon osastollamme on viisi paikkaa, joihin sijoitetaan lapsia sekä kotoaan että muista sijaishuoltoyksiköistä.

Hoitojakson aikana Lausteen henkilökunta auttaa lasta pysäyttämään vakavasti vahingollisen käyttäytymisen ja luo mahdollisuuksia kokonaisvaltaiselle huolenpidolle. Kaiken lähtökohtana ovat lapsen omat taidot ja voimavarat.

Moniammatillisen työryhmämme suorittama arviointi varmistaa, että lapsi saa tarpeitaan vastaavaa hoitoa. Otamme erityisesti huomioon psyykkisen hoidon tarpeen. Erityisen huolenpidon työryhmäämme kuuluvat yksikön omien ohjaajien lisäksi sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, psykiatri, psykologi ja erityisopettaja.

Jos lapsen etu sitä vaatii, voimme jatkaa erityisen huolenpidon hoitoa yhdeksänkymmenen vuorokauden ajan.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.