Tuetun asumisen toiminta maahanmuuttaja- ja suomalaiselle nuorille

Palveluntarjoajan nimi

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Kuvaus

Nuorten tuettua asumista toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Tuen sisältö ja tavoitteet sovitaan ja määritellään yhdessä nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa perustuen nuoren yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteet ja sisältö kirjataan tukisuunnitelmaan, jota päivitetään säännöllisesti yhdessä nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa. Nuorta tavataan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-5 kertaa viikossa.

Keskeisiä tuen muotoja ovat säännölliset kotikäynnit, ajan ja paikan suhteen joustava tuki sekä puhelintuki arkipäivisin. Nuorten ohjaajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaiset (amk-tutkinto tai vastaava).

Kohderyhmänä ovat 17-29 -vuotiaat suomalaiset ja maahanmuuttajanuoret. Nuori voi siirtyä tukeen sijaishuollosta, vastaanottokeskuksesta, ryhmäkodista, perheryhmäkodista tai kotoa.

Yksilöllinen, nuoren tarpeista rakentuva tuki voi pitää sisällään seuraavia asioita:

- itsenäisen asumisen harjoittelu
- arkipäivän taitojen opettelu
- asioimisen harjoittelu
- psykososiaalinen tuki
- koulunkäynnin ja työssäkäynnin tukeminen
- sosiaalisen tukiverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen
- terapiapalveluihin ohjaaminen tarvittaessa
- tiivis yhteistyö nuoren asioista vastaavien viranomaisten kanssa
- kotikäynnit ja puhelintuki

Yhteyshenkilöt

Anna Lehtonen

Sähköpostiosoite : anna.lehtonen@ehja.fi
Puhelinnumero : 050 401 2934
Kotisivu : www.ehja.fi

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Tasalanaukio 3
21200 Raisio
Varsinais-Suomi