Ammatillinen tukihenkilötoiminta / EHJÄ ry

Palveluntarjoajan nimi

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Kuvaus

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan kohderyhmiä ovat 13-29-vuotiaat nuoret, joille alueellisen sosiaalityön tarjoama tuki ei ole riittävää, esimerkiksi:

- sijaishuoltoon mahdollisesti siirtyvät, kotona asuvat nuoret
- lievästi kehitysvammaiset nuoret
- yli 18-vuotiaat nuoret, joilla ei ole jälkihuolto-oikeutta

Tuki räätälöidään yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan.

Nuorta voidaan tukea esimerkiksi seuraavilla alueilla:

- psykososiaalinen tuki
- asiointi (mm. sosiaalitoimisto, Kela, poliisi ja terveydenhuolto)
- arjessa selviytyminen (mm. asuminen, kodinhoito, ruuanlaitto ja rahankäyttö)
- koulunkäynnin tukeminen (mm. sopivan opiskelupaikan etsiminen, tukea läksyjen
teossa ja yhteistyö opettajien kanssa)
- palveluohjaus ja työnhaussa avustaminen
- harrastustoiminta (EHJÄ ry:n oma toiminta ja avustaminen vapaa- ajantoiminnan löytämisessä)
- sosiaalisen tukiverkoston rakentaminen ja ylläpito

Yhteyshenkilöt

Anna Lehtonen

Sähköpostiosoite : anna.lehtonen@ehja.fi
Puhelinnumero : 050 401 2934
Kotisivu : www.ehja.fi

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry

Tasalanaukio 3
21200 Raisio
Varsinais-Suomi