PILARI -apua lähisuhdeväkivaltaan, turvallisuutta ihmissuhteisiin

Palveluntarjoajan nimi

Turun ensi- ja turvakoti ry

Kuvaus

Pilari tarjoaa lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa
• käyttäneille aikuisille ja lapsille tukea muutokseen ja väkivallan lopettamiseen tukemalla asiakasta löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisukeinoja
• kokeneille aikuisille ja lapsille tukea kokemuksen käsittelyyn ja keinoja turvallisuuden lisäämiseen
• väkivallalle altistuneille lapsille mahdollisuuden työstää kokemuksiaan turvallisesti ikätasoon sopivin menetelmin ja lapsen omia rakentavia selviytymiskeinoja vahvistaen
Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen hyvinvointiin perheen kriisitilanteessa. Lapsilähtöisen väkivaltatyön tavoitteena on vahvistaa lapsen tulemista kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi perheen kriisitilanteessa.

Mikäli asiakkaana on koko perhe, Pilari tarjoaa apua perheenjäsenille mahdollisimman samanaikaisesti yksilö-, pari- ja perhemuotoisesti. Työskentelyn tavoitteena on, että perhe löytäisi välineitä ristiriitojen käsittelyyn ja luottamusta niistä selviytymiseen. Työmenetelmät ovat ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä.

Palvelu sisältää viisi maksutonta istuntoa ja sitä on tarjolla kaikille varsinaissuomalaisille ihmisille.

Yhteyshenkilöt

Hanna Mansikka-aho

Sähköpostiosoite : pilari@tuentu.fi
Puhelinnumero : 050 4081 806
Kotisivu : http://tuentu.fi/avokriisityo/

Perhetalo Heideken

Sepänkatu 3
20700 Turku
Varsinais-Suomi