Ensikoti

Palveluntarjoajan nimi

Turun ensi- ja turvakoti ry

Kuvaus

Ensikoti on tarkoitettu ympärivuorokautista, yksilöllistä ja vahvaa tukea tarvitseville vauvaperheille. Apua voi tarvita perhe, jolla on puutteita arjen taidoissa, vauvan ja vanhemman välisessä vuorovaikutussuhteessa tai vauvan hoidossa. Vanhempien nuori ikä tai mielenterveysongelmat voivat aiheuttaa tuen tarvetta. Ensikodissa opetellan hoitamaan vauvaa sekä eletään yhdessä vauvaperheen arkea. Perhe voi tulla ensikotiin joko odotusaikana tai jo syntyneen vauvan kanssa.

Hoito perustuu aina yksilölliseen suunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä perheen ja perheen hoidosta vastaavan tahon kanssa. Kuntoutusjakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan läheis- ja viranomaisverkoston kanssa.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.