Perheryhmäkoti, kotoutumisyksikkö

Palveluntarjoajan nimi

Turun ensi- ja turvakoti ry

Kuvaus

Perheryhmäkoti on kotoutumisyksikkö seitsemälle ilman huoltajaa Suomeen saapuneelle, kuntapaikan saaneelle alaikäiselle pakolaisnuorelle. Asukkaat ovat 15–18-vuotiaita. Perheryhmäkoti tarjoaa turvallisen kodinomaisen ympäristön ja auttaa nuoria kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan unohtamatta heidän omaa kulttuurillista identiteettiään. Perheryhmäkodissa ohjataan nuorta hänen kasvaessaan kohti itsenäistä elämää. Ohjauksessa otetaan huomioon nuoren yksilölliset tarpeet. Koulukäynti ja sen tukeminen arjessa on keskeisin tehtävämme. Perheryhmäkoti toimii yhteistyössä Turun ulkomaalaistoimiston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Nuoret tulevat perheryhmäkotiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun kaupungin sijoittamina Turun vastaanottokeskuksesta.

Yhteyshenkilöt

Ei yhteyshenkilöitä.