Lapsityö

Palveluntarjoajan nimi

Turun ensi- ja turvakoti ry

Kuvaus

Lapsityön tavoitteena on lähisuhdeväkivallalle tai sen uhalle altistuneiden lasten auttaminen ja vanhemmuustyöskentely. Vanhemmuustyön painopiste on lapsen näkökulmassa ja lapsen kokemuksissa. Lapsityöntekijät auttavat lasta ikätasoisesti käsittelemään koettua väkivaltaa, sen uhkaa ja muita kriisitilanteita. Olennaista on lapsen turvallisuuden lisääminen, hänen tarpeidensa tunnistaminen ja lapsen omien rakentavien selviytymiskeinojen vahvistaminen.

Yhteyshenkilöt

Henna Aarnio

Sähköpostiosoite : etunimi.sukunimi@tuentu.fi
Puhelinnumero : 050 5330075

Turun ensi- ja turvakoti ry

Luolavuorentie 7 b
20810 Turku
Varsinais-Suomi